Rozwiązania kryptograficzne dla przemysłu

Klucze sToken dla przemysłu

sToken Klucze kryptograficzne sToken przeznaczone są do tworzenia bezpiecznych rozwiązań, których zadaniem jest autoryzacja użytkownika.
Daj możliwość serwisowania systemu jedynie wybranym osobom lub urządzeniom!

Urządzenia te mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako klucze uwierzytelniające dla urządzeń przemysłowych i systemów wbudowanych. Ich zastosowanie pozwala na kontrolę dostępu do konkretnych funkcjonalności i uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym.

Naszą ofertę kierujemy do tych producentów maszyn i urządzeń, którzy chcieliby:

Dowiedz się więcej o zaletach kluczy sToken oraz możliwości ich modyfikacji i adaptacji na potrzeby własnych projektów, więcej...

Biblioteka kryptograficzna LightCrypt-AVR8

LightCrypt-AVR8 Biblioteka kryptograficzna przeznaczona dla systemów wbudowanych, które bazują na 8-bitowych mikrokontrolerach AVR. Oprogramowanie udostępnia następujące mechanizmy:
  • podpis elektroniczny ECDSA,
  • szyfrowanie asymetryczne i wymianę kluczy ECDH,
  • generator prawdziwie losowych bitów,
  • szyfrowanie symetryczne AES.
Mechanizmy te umożliwiają tworzenie elastycznych systemów zarządzania kontrolą dostępu i poufnością danych w oparciu o najnowocześniejsze algorytmy, więcej...