Biblioteka kryptograficzna LightCrypt-AVR8

LightCrypt-AVR8 Biblioteka przeznaczona jest do zastosowania w systemach wbudowanych, które bazują na mikrokontrolerach rodziny AVR i wymagają implementacji silnych algorytmów kryptograficznych. Stanowi idealne narzędzie, które wspiera budowę systemów zdalnego dostępu - RAC (Remote Access Control). Wraz z oprogramowaniem oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie tworzenia bezpiecznych protokołów komunikacyjnych.

Moduł LightCrypt-AVR8-ECC

Implementacja algorytmów ECDSA i ECDH opartych na technologii krzywych eliptycznych dla 8-bitowych mikrokontrolerów AVR. W tej chwili implementacja obsługuje klucze o długościach 160, 192, 224 i 256 bitów. Według danych amerykańskiej agencji NIST (National Institute of Standards and Technology) klucze te powinny zapewnić bezpieczeństwo odpowiednio do: 2010, 2020, 2030 i 2030 roku, więcej...

Moduł LightCrypt-AVR8-RBG

Implementacja generatora losowych bitów przeznaczona dla 8-bitowych mikrokontrolerów AVR posiadających przetwornik ADC, więcej...

Moduł LightCrypt-AVR8-AES

Implementacja standardu AES przeznaczona dla 8-bitowych mikrokontrolerów AVR i zgodna z normą FIPS-197. Obsługuje ona klucze o długości 128, 192 i 256 bitów, więcej...